Kätil

Old Swedish Dictionary - kätil

Meaning of Old Swedish word "kätil" (or kætil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kätil (kætil)
kittel.. .. tha medher thöm äuerdeliga nidhersenkäs j heluitis kädhell SvKyrkobr (LUcid B) 220. han dräghir syälana, tha the äro skyldha vidh kroppin, til lheluitis kätil MP 5: 116. llebes. .. lithen kätil Gu C 20 (hand 2) s. 69. tässe vi godemän skattado henrik strakabens gooz. .. for half tiginde mark päᵍᵃ for vtan kätzlar ok grytor ATb 1: 226 (1456).. .. ath höra enna qvinnno ordh vm en kädhil, som han gaff til wora bnykyrkio JTb 17 (1459). Jfr asko-, fiskara-, kopar-, mässings-, salpeter-, sten-, tin-, tiäro-, vighdavatns-, ösekätil.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kätil may have also been written as kætil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kädhil JTb 17 (1459)
 • ketzlar SJ 2: 2 (1474); ack. kelzla ATb 2: 39 (1474) (för ketzla?). kessla HLG 3: 95 (1528). karsla ib 2: 147 (1523). ib),
 • *kätla byggiare
 • käsla- )
 • *kätla bötare
 • kkäthla-.
 • ketle- ATb 2: 398 (1492).
 • kälxla- ib 1: 199 (1464) (för kätxzla- ?). kädzsla- ib 3: 202 (1505(. kesle- Stock Skb 15 (1516-17)),
 • *kätla gripi
 • -grepe )
 • *kätla gryta , f. kittel. Arnell Brask Bil 29.
 • *kätla haki
 • ketzle- )
 • *kätlahaka as (ketzle-),
 • *kätla ringer
 • kätla smidher , m. kittelsmed. RP 2: 199 (1390).
 • *kätla stoman ,
 • *kätils ringer ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back