Kätil

Old Swedish Dictionary - kätil

Meaning of Old Swedish word "kätil" (or kætil) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kätil (kætil)
kittel. "j eno stekara huse som kätla oc grytor stodho inne" Bil 485. " thz wäller som en kätil siwdher" Al 1943. " then källa väller swo som then kätil ouer elle henger" Iv 396. " thz blodhit vAl ij thera saar som thän ketil ower ellin staar" ib 5014. Bil 486. MB 1: 293. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 154. SD NS 1: 514 (1405). GO 1008. RK 1: 337, 2: 666, 1006, 1518, 1958, 3: (sista forts.) s. 175. FH 3: 99 (1447), 100, 5: 238 (1524), 6: 21 (1449), 34 (1452, afskr.), 35, 39 (1453), 357 (1449). BtFH 1: 154 (1507) , 235 (1506), 246 (1508). BSH 5: 529 (1513). Jfr bryggio-, huMBla-, iärn-, kopar-, mässingskäil.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kätil may have also been written as kætil

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • ketil Iv 5014 ; FH 6: 357 (1449).
 • kiätel MB 1: 293.
 • kädel FH 6: 21 (1449).
 • kethel ib 39 (1453).
 • kedil BtFH 1: 235 (1506) , 246 (1508). kedhl FH 6: 34. (1452, afskr.), 35, 39 (1453). kedel FH 6: 21 (1449); BtFH 1: 154 (1507).
 • kätilin GO 1008 ; RK 1: 337.
 • kätlar.
 • kätzslar FH 3: 100 (1447).
 • käzslar ib 5: 238 (1524).
 • kätzla RK 2: 666, 1006.
 • ketzslar ib 3: (sista forts.) s. 175. kätzller ib 2: 1518, 1958.
 • ketzler BSH 5: 529 (1513).
 • katzlar FH 3: 99 (1447)),
 • kätla bötir
 • ketla böter )
 • kätlasmidher
 • kietla- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back