Katiza

Old Swedish Dictionary - katiza

Meaning of Old Swedish word "katiza" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

katiza
katissa, katsa, i ett vattendrag anbragt och för fångande af fisk afsedd byggnad af spjälväggar, så anordnad att fisken på ömse sidor af en från land utgående sprötgård (landgård) lockas in i själfva byggnaden ur hvilken han derefter svårligen kan komma ut. Jfr Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 212. gifwer jak oc wnner for:do clostre allan myn booskap ok jngedöme, badhe met fää ok sädh wppa aakrenom staar, katidzor, ok annat hwat thet hälzt kan wara FH 2: 138 (1442). Jfr katize, katse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • katidza )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back