Katiza

Old Swedish Dictionary - katiza

Meaning of Old Swedish word "katiza" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

katiza
katsa. Se Sdw 2: 1248 och jfr. I. Modéer, Namn- och ordeografiska styudie 176, 179, Dens., Den nord. ryssjans ursprung o. ålder 152. PMSkr 364 .Arnell Brask BiI 16. catissan med iij band aff linför Brasks Cal 264.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • catissa.
  • -or. Se Sdw 2: 1248),
  • *katiza rum
  • kattisse- FMU 5: 374 (1492, (avskr.)),. plas för en katsa. the agä rethelicat alt thet fiske vathen, vasse, katzia rwm ok alt thet the kunnpo sik met fiskeri til godhä bruca FMU 4: 255 (1466).
  • *katiz vidher
  • chatisse- )
  • katizo stadher? (kattzissor-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᛁᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back