Katta

Old Swedish Dictionary - katta

Meaning of Old Swedish word "katta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

katta
katta. MD (S) 233. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 1033. - pl. katter. hunda kattor oc rottor ST 388. " tha ärw hans kattor flagna" MD (S) 221. - Jfr kätta.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back