Katta

Old Swedish Dictionary - katta

Meaning of Old Swedish word "katta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

katta Old Swedish word can mean:

katta
1) katta. - ss (del av) tillnamn. gertrdh hwia kattan SSkb 208 (1506-08). - pl. katter. kattor haffwa hwassa klöör SvKyrkobr 26. ob- GI C 20 s- 87. PMSkr 13. 2) ett slags fisk? Jfr katto hovudh 2.
katta
2) huvud at ett slag fisk (havskatt?). radiam är en swarther sten. .. somme seya ath han finnes j kattohoffdom som ganga j haffweno (in capite attis maris) PMSkr 488.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *katto hovudh
  • -hoffwudh )
  • *katto kiöt
  • -kött )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back