Kätta

Old Swedish Dictionary - kätta

Meaning of Old Swedish word "kätta" (or kætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kätta (kætta)
katta. " sagdhe han mera elska sina kietto (cattam) en gregorium sina rikedoma" Lg.">Bil 716. Lg 3: 140. Jfr trolkätta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kätta may have also been written as kætta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kietta: -o Bil 716 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back