Katter

Old Swedish Dictionary - katter

Meaning of Old Swedish word "katter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

katter
katt. "hwat är mindra wärt j huseno än hundin älla kattin" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 141. hundin skAl thiäna herran ok katthin frwnne GO 111. " gamAl kather lapar ok miölk" ib 469. taki. .. en vng kat LB 1: 96. " then som haffwer katta fagra" MD (S) 221. Al 9680, 9683, 9695. RK 1: (Albr) s. 212. LfK 141. Jfr lä-, skogs-katter. -katta oster,

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kather GO 469.
  • kath ib 724.
  • -ar katta Al 9680, 9683, 9695 ; MD (S) 221.
  • -ir: katte RK 1: (Albr) s. 212 (i rimslut)),
  • katta skarn ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back