Kätteri

Old Swedish Dictionary - kätteri

Meaning of Old Swedish word "kätteri" (or kætteri) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kätteri Old Swedish word can mean:

kätteri (kætteri)
L.
kätteri (kætteri)
1) kätteri. " i tässe ympno nidherslas oc atherdriffuas fira kätteri" JMÖ 47. ib 182. 2) om vissa slag av sexuell förvillelse, särsk. blodskam. thet kätteri, som henne war tillaght, swa ath hon ok hennis dotter skuldo badhin haffua ligath medh en man STb 1: 111 (1477). war kätteri (inceSTui) SpV 309. ib 316.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kätteri may have also been written as kætteri

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kättari SpV 316 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᛏᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back