Kättirska

Old Swedish Dictionary - kättirska

Meaning of Old Swedish word "kättirska" (or kættirska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kättirska (kættirska)
om kvinna som gjort sig skyldig till vssa slag av sexuell förvillelse, särsk. blodskam. hon hade kallath ragnilde graagaas kiätteska, swa ath hon ok hennis dotter skuldo banden haffua legat medh en man STb 1: 111 (1477). ib 112 (1477).. .. ath thu haffuir ligath när per knwtsons huSTrv och thu är henne frände oc ty är iw thu een kättare. .. tesse vitnade ath andirs skrädare sagde ath per knwtsons huSTrv var een käthirska ATb 2: 116 (1478).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kättirska may have also been written as kættirska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ktterska.
  • kiätterska )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᛏᛏᛁᚱᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back