Kesa

Old Swedish Dictionary - kesa

Meaning of Old Swedish word "kesa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kesa Old Swedish word can mean:

kesa
1) pröfVa, anse. keSTe tha fore thz beSTa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 905. - pröfVa lämpligt, besluta. hans wenner th monde thz kessa loffua honum tiil STiernabergh eena reesa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3472.
kesa
2) välja, utvälja, utkora, utse. med dat. och ack. at kesa kroppenom forgylta graffwa Al 6669. " kesa thöm een olderman" SO 95. - med ack. ij kesin thz idher synis bäzST Al 4855. ib 6532. " hafuom wi keeST warn lägherSTadh i forscreffna kloSTre" SD NS 1: 570 (1406). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5785. MD 491. " widh sama rwmet SOm for:de sySTror oc brödher. .. keesa therra cloSTerSTadh" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 17 (1444, nyare afskr.). " badh han fornempde laurenz kesa oc wälia en deel af thässa twa, tha keSTe fornempde lauerenz STenhusit owan til" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 103 (1439). keys eeth thrä ST 355. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1782. " keysen en aff thenne wägänä" Va 39. " j skulen engin man keysä för än han haffuer nokon mandom giorth" ib 16. kess thu sielffuer hwilka (näml. män) thu wil STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5613. ib 1820, 7377. the hade hanom keST !SYNS_DÅLIGT? thz sinne af STaa for rikit ib 7399. " kesa hwem oss lySThe ath slass mz" Vallius. 1850--54.">Di 251. " the skuldo kesa hwar thera upa sina sihdo twa män" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 36 (1426) twa gillisväriende välia ok kesa SSTycken på Forn Svenska.">EG 113. " een nyian höffuisman keesa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1882. ib 1904. SO 10, 106. MD (S) 215. " keSThe the ok korade VI friborne men ok VI bönder aff sama lagsagw SOm vpneMDe ok ladhe i wAlet tesse epterscreffne III gode men" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 7: 70 (1506). war. .. keSTher j sins brodhers STadh MB 2: 266 .med prep. upa el. pa. keesa pa finlanda STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6662. " jac wil tik ffaa hwem tu sielffuer kesar vppa" ib 5603. keST pa them ib 7411. - med två ack. the keSTe hans söner bade eric konung offuer suerige hakon offuer norges ryke STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 178. - med ack. och prep. til el. for med följ. subST. the keSTe tha til höffitzman engelbrecht engelbrechtis SOn STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 800. ib 3740. SD 5: 208 (öfvers. fr. sl. af 1400-tAlet). SO 144. haffue. .. keeSTh, koredh ok hylledh. .. her swanthe nielsSOn. .. ffor herre ok höffuetzman offuer Alt swerigis rike SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 162 (1504). ib 163. " wart keSTir til högxSTe preST" MB 2: 273. " huilken brodher til weSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bSTycken på Forn Svenska.">EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmeSTare keeSTer wardher" SO 68. ib 22, 186, 194, 204. kesaVallius. 1850--54.">Dis hans lange til olderman STockholm 1419--1484. I SmåSTycken på Forn Svenska, samlade af G. E. Klemming. 1868--81.">BGG 299. " kesaVallius. 1850--54.">Dis clawis buman for olderman" ib. " tha han sither a bänke i then STadh han är til keeSTer (der han är genom vAl- berättigad att sitta?)" SO 66. - Jfr til-, ut-kesa, äfvenSOm kiusa, kora.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • keesa.
  • keisa: -te MD 491.
  • keysa.
  • kesar RK 2: 5603.
  • kees Al 6532 kess RK 2: 5613.
  • keys ST 355 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚽᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BGG
Bröderne af S:t Gertruds Gille i Stockholm 1419--1484. I Småstycken på Forn Svenska, samlade af G. E. Klemming. 1868--81.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back