Kesa

Old Swedish Dictionary - kesa

Meaning of Old Swedish word "kesa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kesa
2) välja, utvälja, utkora, use. med ack. ATb 1: 367 (1472). SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 1: 332 (1381). " tha keiSTä the. .. hedhrilikin man äurke äurkess DalHembT 3: 71 (1400). STb 5: 134 (1516). - pass. -.. ath ware och bliffue. .. kong hans, och hans nades epterkomara, keSTa och samtyckta konunga j suerige, aldelis hörige och lydege STb 3: 344 (1498). - med två ack. pass. erick jonsson, huilken som olderman keSTer war i helge graffs gille" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 178 (1490). - med prpe. til. samme tiid keSTes michel niclisson och hans burmeSTare till höffuismen för folket, soml til STäket skulle STb 5: 129 (1516). - Jfr til-, ut-kesa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • keesa.
  • keisa: -tä DalHembT 3: 71 (1400). impf. -te part. pret. -ter. Se Sdw 2: 1248),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚽᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
➞ See all works cited in the dictionary

Back