Kesarliker

Old Swedish Dictionary - kesarliker

Meaning of Old Swedish word "kesarliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kesarliker
kejserlig. SvKyrkobr 227-228 (LucidB). thet skeDDe syällan ath then kesilike stadin rom, war j frydi MP 5: 75. " om otalica wärlder waro ffwlla mädh dyrasta keeserlica rätther oc dyra drykkia JMPs 34. - om Guds rike, dn heliga trefaldigheten, Kristus o. s. lv. saa hon äronna konwngh khesum, j sdino käarligx wahz säthe Mecht. 53. "ib 270. ihesus thän käysarlika jwnkaen ib 338. jak andhuardha mik i thins !UDDA_TECKEN?: faderns, sonens och den helige andes) keyserlika waldz händir SvB 25 (sl av 1400-t. j hymerike aw try keeserliken rike JMPs 45. ib 55.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • käsar-.
  • keser-.
  • keysar-.
  • käysar-.
  • keyser-. -likin -liken. -ligin. kesiliker: -like MP 5: 75 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚽᛋᛆᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back