Kesarliker

Old Swedish Dictionary - kesarliker

Meaning of Old Swedish word "kesarliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kesarliker
kejserlig, kejsare tillkommande el. tillhörande, från kejsare utgående. görin kesara kesarlekan rät ok guþi guþlecan Bu 507. " hauar þin broþer takit uiþ kesarleco Buþi" ib 529. thänk thz. .. keysarlica vAldit vordhit man Bo 196. Bir 3: 453, 455. mz eno keysarliko läte Al 3830. " sitiande j höghxsto kesarlico säte" Bir 3: 343. Su 94. " thz kserlika pAlatz" Su 136. ib 88. MB 2: 218.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kesarleker.
  • keserliker: -lika Su 94, 136.
  • keserleker: -leke ib 88.
  • keysarliker.
  • keysarlig: -liga MB 2: 218 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚽᛋᛆᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back