Kiäpter

Old Swedish Dictionary - kiäpter

Meaning of Old Swedish word "kiäpter" (or kiæpter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiäpter Old Swedish word can mean:

kiäpter (kiæpter)
1) ss tillnamn. " bero kiepter" SD 2: 378 (13039.
kiäpter (kiæpter)
2) svalg, gap, klyfta. jordin rifnadhe. .. ok vpleth sin käfth MP 1: 131. " heluit vplät sin köpt" ib 2: 105. ib 1: 158.
kiäpter (kiæpter)
3) pl. käftar, våld. dragha them til siin wt w ouinan käptom (faucibus) Bo 148. Bir 2: 74. Su 149. - Jfr asna-, nidher-kiäpter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiäpter may have also been written as kiæpter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käpter. käfter: käft MP 1: 158.
  • käffter: käfft TK 273 ;
  • käfftana Bir 5: 5; käfftom Su 149.
  • käfther: käfth MP 1: 131.
  • keffter.
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛅᛕᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back