Kiäpter

Old Swedish Dictionary - kiäpter

Meaning of Old Swedish word "kiäpter" (or kiæpter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiäpter Old Swedish word can mean:

kiäpter (kiæpter)
1) käft, käke. tannaköt oc käffer som ärw sargade läker thet (ɔ: stött korall) PSkr. 465 han wndrade a hennes tände som. .. jämlika satho j hennes fagra käffte som en syrkell Troj 62. - ss tillnamn erik käfft KTb 162 (omkr. 1449).
kiäpter (kiæpter)
2) svalg, gap, klyfta. " ffaux. .. käffter" GU C 20 s. 258.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiäpter may have also been written as kiæpter

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • käffter )
  • *kiäpta byld
  • käfftaböldh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛅᛕᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back