Kiärne

Old Swedish Dictionary - kiärne

Meaning of Old Swedish word "kiärne" (or kiærne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiärne (kiærne)
nuleus, kärne (i en frukt). ätir äpilsins kärna Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 37. ib 131, 2: 328. Lg 92. kernen aff hassla nytter LB 7: 32. " litith är vm een noth ok än minna än kärnin är w" GO 861. the hafdho skalena oc ey kärnan Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106. nw hawom wi brutith skalina nw wiliom wi äta kärnan MB 1: 309. - kärne, det inre af sädeskornet, säd. korn oc kärne MB 1: 300. GO 450. MD (S) 282. - medulla, kärne, märg (i ett trä). wanaDir hulkins kärne (medulla).. . bleff i himerike Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 243. ib 244. - Jfr kirsebära-, kirsebärs-, mandol-, mandola-, nut-, nuta-, piona-, plom-, valnuta, äple-kiärne.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiärne may have also been written as kiærne

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kärne.
  • kerne.
  • kerna MD (S) 282 (i rimsl.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛅᚱᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back