Kif

Old Swedish Dictionary - kif

Meaning of Old Swedish word "kif" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kif Old Swedish word can mean:

kif
L.
kif
1) strid, kamp. " jak kiuadhe GOt kiiff (ertamen)" KL 207. " redde sik til kiiff. .. mote konungenom artabano" GOrius af Armenien. Utg. af G. E. KLemming. 1860.">Gr 262. framgaa the til kiiff ib. " ib 264. gafwo ther KLemming. 1862.">Alexandro kiiff (inläto sig i strid med A.)" KLemming. 1862.">Al 1023. " iak wil han ärlika winna ij kiiff" ib 1281. " swa wan han them ok thz kiiff ib 1792. "ib 1305, 1707, 2807, 3077, 3299, 4223, 4513, 5355 o. s. v. KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4016, 4158, 4331, 2: 4448, 5281, 6596, 6773, 3: 2196, 2346, 3169, 3843. " hwar KLemming. 1862.">Al kifsins makt är" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 108. " opuäkte örlögh ok kiiff" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 77. MB 2: 82. utan kif, utan strid, i ro. hwa them wille til handa gaa ok cristin warda ok doop wntfa honom lotho the GOtz ok liiff ok friid at liffua KLemming. 1862.">Alt !SYNS_DÅLIGT? kiiff KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 146. " rädh honom at han skulde far tith han matte liffua vtan kiiff" ib 282.
kif
2) kif, oenighet. " KLemming. 1862.">Alle wilia rådha, oc få wl göra, ok engin ret thola, vtan kif ok osemio" KS 8 (19, 9). " koma sik i kif älla delo medh sinom wälKLemning. 1860. SFSS.">Bornom mannom" ib 59 (146, 64). swa matte förstyras trätta oc kijfwa (i rimslut med bliffwa) KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1892.
kif
3) ordvexling, tvist, träta, kif. Lg.">Bil 762. fly KLemming. 1862.">All bakmaKLemming. 1862.">Al, kiff oc trätta Lg 809. " thrätta oc kiif" KL 234. " at en thom andra inkte kiff byria" SO 4. ä röris kiiff aff thz wärra hiwl (a peiore rota sepe sunt iurgia mota) GO 73.
kif
4) fientligt förhållande, stämpling? styrer tw ey thetta kiiff vist tha skKLemming. 1862.">Al thz gälla tit liiff KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9435. - Jfr enkif.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiiff )
  • utan kif

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back