Kiltispänningar

Old Swedish Dictionary - kiltispänningar

Meaning of Old Swedish word "kiltispänningar" (or kiltispænningar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiltispänningar (kiltispænningar)
Jfr: "tiondeordnigen. .. var (I Finland) olika för olika landsdelar. .. än benämdes den (ɔ: avgiften) tionde, än "näbbeskatt" än "bågapenningar" och "kiltispenninar" Forsell, Hist. 1: 181 (cit. från omkr. 1156). Jfr gildis änninar.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiltispänningar may have also been written as kiltispænningar

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛚᛏᛁᛋᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back