Kin

Old Swedish Dictionary - kin

Meaning of Old Swedish word "kin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kin
kind. "Sua var hans kindar som þe uaren brenda af tarom" Bu 100. " hänne waxte skiäg a kinnum" Bil 109. kinnin blandadhe KL 346. " hon aktadhe änkte hwem hänna kin ware thäk vtan til" Bil 109. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 189. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 31, 68, 4: 11. GO 673, 686. RK 1: 626, 2109, 3957. Iv 4147, 4719. Fr (Cod. B) 973. VKR 58. Su 202. Di 132. - käke (på häst)? fori kirtläfnuk skiär vp vnde kinnum, mällum strupen oc adrinä, oc rensä väl vt kirtslänä oc þerä rötir Hästläkedom i KLemming. 1868--73.">AS 137.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kiin GO 673.
 • kinnin KL 346. pl. kindar Bu 100.
 • kindir Bir 1: 31, 68; GO 686.
 • kinder Iv 4147.
 • kynder RK 1: 626.
 • kyndher Su 202.
 • kiiner Fr (Cod. B) 973.
 • kinnar Di 132. kinna (i rimslut) Iv 4719.
 • kinnana Bo 189.
 • kynnener VKR 58.
 • kinnonar Bir 4: 11),
 • kinna bakke
 • kynnebake )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back