Kinben

Old Swedish Dictionary - kinben

Meaning of Old Swedish word "kinben" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kinben
kindben, kind. ruthnadhe hans kinben Bil 253. " pusta han vidh kinbenin" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 181. " idkeliga runne honom tararna på kinbenen" TK 271. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 29, 69, 3: 281. KL 237, 346. KLemming. 1860.">Gr (Cod. D) 365. MB 2: 119. LB 7: 257. Su 209. " skurith aff flykke kynben (demebrando genam de perna)" GO 234. ss tillnamn. magnus kinben SD 2: 358 (1302). - Jfr asna kinben.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kinbeen.
  • kiinben: -beneno Bir 3: 281.
  • kynben.
  • kimben: -benen LB 7: 257.
  • kinbän: -bänit KL 237.
  • kymbän Gr (Cod. D) 365),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᛒᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
➞ See all works cited in the dictionary

Back