Kinben

Old Swedish Dictionary - kinben

Meaning of Old Swedish word "kinben" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kinben
kindben, kind. KTb 152 (1437). torbiörn. .. slo hanom vidh kinbenith mdh eenne öxe ATb 1: 296 (1468). " han hiwh jöns monson eth blodz sar i kinbenith" ib 2: 199 (1483). " om ofridh kommä j mellen riken, tha äre the (ɔ: ridderskapet) the samme som förST skole vage kinbenet och liffluet" SToria. 1816 ff.">HSH 18: 18 (1495). " tha hötte her STen sin neffue fore her benct smalenningx kynben STb 3: 331 (1497). "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kyn-.
  • kind- SkrtUppb 242. kinnSTB 4: 226 (1511). kim- ATb 1: 135 (1480) 197 (1464). 2: 199 (1483); STb 5: 169 (1517). kym- STb 1: 320 (1481). -been),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚿᛒᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back