Kiölar

Old Swedish Dictionary - kiölar

Meaning of Old Swedish word "kiölar" (or kiølar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiölar (kiølar)
, subst. (Skotteb 477), se kögler.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiölar may have also been written as kiølar

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛚᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back