Kiöt

Old Swedish Dictionary - kiöt

Meaning of Old Swedish word "kiöt" (or kiøt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiöt Old Swedish word can mean:

kiöt (kiøt)
L.
kiöt (kiøt)
1) kött (på en kropp). hans hul oc köt var alt twänat oc bort twingat Prosadikter (Barl) 50. SvKyrkobr (Lucid B) 166. " kött av ett slaktat djur oc ss födoämne. item. .. viii mark keth ok j skinka HLG 3: 97 (1528). i sticks fersk köuth j kalen" ib 125 (1529). - kött, kropp, sinnlighet. tha jak lifdhe äpte kytino thiänandis syndens Prosadikter (Barl) 48. ib. aff syndannas bandh, aff flandemom, kyleno oc wärldennes fräls os o maria JMÖ 188. - Jfr buldra-, buller-, geta-, grisa-. hönsa-, katto-, kidhinga-, ko-, lamba-, nöt-, oxa-, tanna-, thör-, yxna-kiöt.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiöt may have also been written as kiøt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köt.
  • kööt. kyth HLG 3: 137 (1529), köuth ib 125 (1529). keth b 97 (1528). dat. med art. kyteno JMÖ 188 ;
  • -ino Prosadikter (Bard) 48. Se Sdw 23: 1249),
  • *kiöta öx
  • kitthahixsa) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back