Kiöt

Old Swedish Dictionary - kiöt

Meaning of Old Swedish word "kiöt" (or kiøt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiöt Old Swedish word can mean:

kiöt (kiøt)
L.
kiöt (kiøt)
1) kött (på en kropp). þa bet eigh STen älla skoghar huarce hans kiöt ok eigh hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe Bu 176. " grep eet STykke af sino bloþogha kioti" ib 504. " wäxer bolde a köte eller a hwdh manne" MB 1: 362. " the skulu haua. .. hart kiöt ok litit" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 80 (198 88). " kindirna varo mattelica fulla mz köt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 135. han är wth swllin innan kytino oc hwllit är blöth LB 3: 180. " thz thörka wp wetzkona som STandir mellan hwdhinna oc kötit ib. "Bu 505. MB 1: 361. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 16. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 29, 201, 2: 151. ST 249. thetta been är aff minom benom, oc köt aff mino köte MB 1: 159. " han är waar brodher, oc aff samo köti födder ib 231. kött af ett slagdtadt djur och ss födoämne. raat köt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 231. " fisk köt oc fläsk" VKR 33. ääta köth ib 62. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 31. - kött, kropp (i sht med afs. på könsförhållandet), sinlighet. the nödh oc oro, som mannen hawer aff kytino, oc likamenom MB 1: 496. fik han köz freSTilse STenianus. Se Lg.">Bil 679. Ber 253. " the som hittas j ondo kötzsins liffwirne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 52. af. .. kötzsins saMBlande (commixtione sexus) ib 1: 77. ib 6. for thins kötzhugnat STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 34. - kött, sinliga varelser. hulkin som math gifuir allo lifuandhe kyti STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 79. ib 2: 260.
kiöt (kiøt)
2) kött, den inre, mjuka delen af frukt. kyrsebär kötit aff te[m] LB 5: 82. - Jfr biorna-, Bukka-, diura-, dödh-, dödha-, fara-, fughla-, gasa-, hara-, hönsa-, kidhia-, ko-, kySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLinga-, laMBa-, nöta-, saltavatns-, so-, svina-, tanna-, thiura-kiöt.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiöt may have also been written as kiøt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • köt.
 • kiot MP 1: 29.
 • kyt KL 16.
 • kötz.
 • köz Bil 679.
 • kötzsins Bir 1: 77, 5: 52. kytsens KL 231.
 • köti MB 1: 231 ; MP 1: 201 ; Bir 1: 44, 5: 31.
 • kioti Bu 504.
 • köte MB 1: 159, 362.
 • kyti Bu 505 ; MP 1: 79, 2: 151 ; Ber 253.
 • kyty ST 249. kythy LfK 178.
 • kytino MB 1: 496 ; LB 3: 180 ),
 • kiöts luste
 • kötz-.
 • kötz löste),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back