Kiötliker

Old Swedish Dictionary - kiötliker

Meaning of Old Swedish word "kiötliker" (or kiøtliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötliker Old Swedish word can mean:

kiötliker (kiøtliker)
1) som är af kött, lekamlig. jak siälwir gudz son ville kötlikin vardha (incarnari) KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 187. ib 1: 201, 330, 3: 224. " swa tok iak mandom ok kötlika natur" ib 1: 3. ib 44. " iheSu kötzlika mandoms takilse" MP 2: 153. " fordärffwa Alt thz kötlikit liiff är innan i wärldinne" MB 1: 168. Alt thet som kötligith och liff actogt är FH 1: 108 (1492, gammAl afskr.). 2köttslig, naturlig. vtan kiötlikan faþur Bu 11. Al 512. kiötleke bröþar Bu 513. Bil 231. KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3657. FH 5: 11 (1481). " vm sina kötlico frändir" Bo 62.
kiötliker (kiøtliker)
3) lekamlig, sinlig, materiell. stundom jattir han kötlikin thing (carnAlia) j hulkom han vndirstar oc menar andelik thing KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 37. ib 38, 39.
kiötliker (kiøtliker)
4) turen. twefAl snille kötlikin ok andelikin KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 273. kötliker älskoghe MB 1: 358. " i kötlikom syndom ib. kiötleka[r lu]ste" Bu 4. KS 33 (86, 36). - köttsligt sinnad. kötlike älskara Su 374. " thz kötlica folkit" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 38.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötliker may have also been written as kiøtliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kötliker.
  • kötzliker: -lika MP 2: 153.
  • kötlikin Bir 1: 201, 330, 3: 187, 224. kötliken FH 5: 11 (1481).
  • kiötleker.
  • kiötelekar [r].
  • kiutliker: -lika KS 33 (86, 36).
  • kötlögh RK 1: 3657. f. kötlikin Bir 1: 273. n. kötlikt. kötlikit Bir 2: 38. kötligith FH 1: 108 (1492, gammal afskr.). pl. nom., ack. n. kötlik Bir 2: 38, 39. kötlikin ib 37 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back