Kiötliker

Old Swedish Dictionary - kiötliker

Meaning of Old Swedish word "kiötliker" (or kiøtliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötliker Old Swedish word can mean:

kiötliker (kiøtliker)
1) som är av kött. carneus a um kötlaghin ok fether STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 84. " jak weth ey bätre thät som kötligit är än twngen" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 216. 2) köttslig, naturlig. hennis kötxligen fadher STb 1:8 (1475).
kiötliker (kiøtliker)
3) lekamlig, sinnlig, materiell. " STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh. .. är thän som allom kötslikom creaturum giffuer sina födha" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 19. " kthlighin människia wnderSTar ekke thässin STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhz snillis lönlik thing" SkrtUppb 39.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötliker may have also been written as kiøtliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kötsliker: -om MP 4: 19.
  • köthlighin SkrtUppb 39.
  • kötligit MP 4: 216.
  • kötzligen STb 1: 8 (1478).
  • kötleghin GU C 20 s. 81),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back