Kiötmangare

Old Swedish Dictionary - kiötmangare

Meaning of Old Swedish word "kiötmangare" (or kiøtmangare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötmangare Old Swedish word can mean:

kiötmangare (kiøtmangare)
L.
kiötmangare (kiøtmangare)
1) köttmånglare, slagtare. " RKningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. KLemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 18. engin kötmagare slacte paa opinbara gathur" KLemming. 1856.">SO 52. ib 51. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 291. Lg 3: 724.
kiötmangare (kiøtmangare)
2) bödel. " bödh han at kötmangara mz gislom. .. skuldo flängia hona" KL 310. " thola sins licamma kötmangara (carnifices)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 118. " kKLemming. 1862.">Allas tha KLemming. 1862.">Almohsens köthmangher" RK 3: 848. KLemming. 1862.">Al 6854. LfK 278.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötmangare may have also been written as kiøtmangare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kötmangare.
 • kötmangäre SR 18.
 • kötmaangare.
 • köttmaangare SO 51.
 • köthmaangher.
 • -mangara.
 • kötmangra MD (S) 291),
 • kiötmangara bodh
 • kötmangara- )
 • kiötmangara ämbete
 • kötmaangare )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᛘᛆᚿᚵᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back