Kiötmangare

Old Swedish Dictionary - kiötmangare

Meaning of Old Swedish word "kiötmangare" (or kiøtmangare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötmangare (kiøtmangare)
ss tillnamn. HLG 1 30 (1431) 48 (1440), Skotteb 397 (1455-66, Kämn). STb 1: 21892 ((1479). HLG 2: 53 (1516) 3: 72 (1527), 92 (1527).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötmangare may have also been written as kiøtmangare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köt-.
  • keth- HLG 3: 72 (1522). -mongare ib. -moggar ib 92 (1527).
  • man.
  • gres Skotteb 397 (1465-66, Kämn). pl. -mangara. -mangare ATb 1: 4 (1450) , 5 (1452)),
  • kiötmangara bodh (köt-),
  • *kiötmangara dränger (köt-),
  • *kiötmangares sven (kötmangres-),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᛘᛆᚿᚵᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back