Kiötsäre

Old Swedish Dictionary - kiötsäre

Meaning of Old Swedish word "kiötsäre" (or kiøtsære) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötsäre (kiøtsære)
köttsår, sår som går in i köttet, men ej är af den svåraste beskaffenhet, att det är fullt sår. Jfr Schlyter, Ordbok s. 367. [han] slog niclis jonson kalaxi i [1] kötsäre BtFH 1: 169 (1506). ib 130 (1506), 210 (1506), 211 (1507). Jfr kiötsar.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötsäre may have also been written as kiøtsære

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köt-.
  • kötsare BtFH 1: 130 (1506) , 210 (1506), 211 (1507)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᛋᛅᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back