Kiötstykke

Old Swedish Dictionary - kiötstykke

Meaning of Old Swedish word "kiötstykke" (or kiøtstykke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiötstykke (kiøtstykke)
köttstycke. " Bil 717. vil iak byggia j thino hiärta. hulkit som tho är ey vtan et litit köt stykke" Bir 1: 93. ib 2: 264.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kiötstykke may have also been written as kiøtstykke

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kötstykke Bil 717. köt stykke. kötsticki L.
  • kytstykke: -stykkit Bir 2: 264),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚯᛏᛋᛏᛦᚴᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back