Kippa

Old Swedish Dictionary - kippa

Meaning of Old Swedish word "kippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kippa
rycka, gripa, bortföra, hänfra. " tha schal thet (ɔ: gosdet) ey af konunges fogatte eller af nakrom androm ryckis eller krypes för än thet. .. aghvunnit är" UrkShist 1: 27 (1494). aff tolko wart paris myket krypther j elgskogens bronnogha Troj 62. Jfr ukippa samt borkipter.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ter )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
UrkShist
Urkunder rörande Stockholms historia. Utg. genom K. Hildebrand (och A. Bratt). 1900--1913. (s. 1--36).
➞ See all works cited in the dictionary

Back