Kirkia

Old Swedish Dictionary - kirkia

Meaning of Old Swedish word "kirkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kirkia Old Swedish word can mean:

kirkia
L.
kirkia
1) kyrka, för (kristen) GUdstjänst avsett hus. Svartb 333 (1431). kyrka ss juridisk person. len tregaard. .. j helwitith emellen kirkionis huhussz oc helganshusene hussz HLG 3: 154 (1520). ganga i kirki, gå i kyrka (efter barnsbörd), kyrktagas. .. ath hon (ɔ: jungfru Maria) i kirkio gik äftir sin son a xl daghenom SkrtUppb 271. SvKyrkobr 351. - ganga til kirkio, d. ls.. .. tha the offra, oc gaa til kirki äpther brnom Mecht 170. 2) kyrka, församling. i the fyrithhahl dhaghana hon (ɔ: jungfru Maria).. . vtan kirkio stod SVB 50 (mot sutt av 1400-t.). SkrtUppb 277. - kyrka, kyrkan, den kristna kyrkan el. församlingen. hwar som swa swornan eedh ey haller taghi scrifft som menedhare oc stande wtan kirkio swa länge han hona fäst eldler ouergiffuit hauer GUmmerus. 1902.">Gummerus Syn-stat 44 (1425, vidim. från 1440). aldra helgra manna samquendh som är the helga kirkiä SvKyrkob 232. thänna bönir. .. the sta opp[a] latino j hälge romarsco kyrkio bokom ib 272. eclesia triuMPhans. .. thet är sighirfulla kyrkia MP 5: 63. ib 64. JMÖ 87. " tha ska han wäntha segh eth banz breff oc sätas wthan kyrkyo" PMBref 301 (1508). - Jfr hovud-, kloster-, klosters, lands-, ridh-, romara-, sokna-, stads-kirkia.
kirkia
1) gärdsgård el. mur kring kyrka el. kyrkogård. item xiii öra för kirkiogarden kiäradis Kumla kyrkas rb 54 (1485. 2) kyrkogård, inhägnad plats kring kyrka, begravningsplats. cimiterium. .. kirgaardh GU C 20 s. 109.
kirkia
1) kyrkolag. " docktor. .. j kesara oc kyrkio lagho JMTs 395. 2) församling. jagh åke sack, dommare i kinnetou kyrkiolalgh" FMU 1: 375 (1379, avskr. från 1600-t.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kyrkia.
 • kyrkya. kerkia: -io SD NS 3: 406 (1419, äldre avskr.). kiorkia: -inne Svartb 333 (1421) ;
 • -iona Hel män 213.
 • kirkiä SvKyrkobr 232 (Lucid B). kirka: -onis HLG 3: 154 (1520); -enis STb 4: 288, 289 (1512), 5: 271 (1530). kerka: -or Sv. ver. svec. I 1: 237. kerke STb 5: 303 (1513, Bil. Se Sdw 2: 1249),
 • *kirkio bodh
 • kyrkia- )
 • kirkio bol (dat best. kyrkiobollene),
 • *kirkio byggiare (kirkia bögger), m. kyrkobyggmästare?; person som reparerar kyrkor? SSkb 220 (1506-07).
 • kirkio bygning ,
 • kirkio byr (kerke-), m L.
 • *kirkio bänker ,
 • kirkio dyr
 • kyrkedör )
 • *kirkiodura vaktare
 • -doro )
 • *kirkio fadhir ,
 • *kirkio forstandare ,
 • kirkio frälse ,
 • kirkio ganger
 • kirkegongh )
 • *kirkiogangpänningar
 • kirkegonpengha )
 • kirkio gardher
 • kirkia- Svartb 380 (1439). kirka- HLG 3: 71, 72 (1525). kirke- ATb 2: 93 (1476). kyrkeArkiv för Norrländsk hembygdsforskning 19 18 s. 111 (1554). kerke- Prosadiker (Sju vise m C) 249, SJ 2: 256 (1494).
 • kirgaardh GU C 20 s. 109),
 • *kirkiogards dyr
 • kirkegardzör )
 • kirkiogards mur ,
 • kirkio giäld (-gäld(h),
 • kirkio godz ,
 • *kirkio hion
 • *kirkio hirdhe
 • kyrkieherde.
 • kirk- )
 • *kirkio hunder
 • kyrkia- )
 • kirkio härbärghe ,
 • kirkio härra (kyrkya-. kiärkoFMU 1: 388 (1382). -härre. -harrä SD 6: 358 (1532)),
 • *kirkiohärra arbeide ,
 • *kirkiohärra gardher
 • krky-.
 • kyrke-. -herre),
 • *kirkiohärra hus
 • kyrkeherre- )
 • *kirkio häster (kyrkio-),
 • *kirkio höfdhinge ,
 • *kirkio karl
 • kirkekar )
 • *kirkio knuter ,
 • kirko lagh (kyrkio-. laagh), n. pl. L.
 • kirkio landboe (kirke.- bo),
 • kirkio mässa (kirkie-),
 • kirkiomässo dagher
 • kirkie- )
 • *kirkiomässo lius
 • kyrkio- )
 • *kirkio mästare
 • kyrkio-.
 • kiörkio-.
 • -mäster.
 • -mestir )
 • kirkio nykil ,
 • *kirkio porter ,
 • kirkio präster
 • -presters Sd NS 3: 69 (1415), 375 (1418, avskr.). Se Sdw 2: 1249),
 • kirkio rätter ,
 • kirkio skuld ,
 • *kirkiosokna man ,
 • *kirkio span
 • kyrchiospaan )
 • *kirkio spänare
 • *kirkiospänara gardher
 • *kirkio stomn
 • stompn )
 • *kirkio stuva
 • kyrkciostugn) ,
 • kirkio stämna (-stempna),
 • *kirkio sökning
 • -sokningh )
 • *kirkio talare ,
 • *kirkio tidh ,
 • *kirkio tiund ,
 • *kirkio torn
 • krkie-.
 • kirke-.
 • -kyrkio-. kyrke-. kirka-. -thorn. -törn),
 • *kirkiotornvaktare
 • kirkia- )
 • *kirkiothakbot
 • -takbodh )
 • kirkio thiuver (kirkia),
 • *kirkio thiänare
 • kirketienare )
 • kirkio väg (kyrkio wegg (jfr. vok. i änd.)),
 • kirkio vägher
 • kirke- )
 • *kirkio väktare ,
 • *kirkio värdh (kirkie-. kyrke-. -wääldh),
 • kirkio väriande
 • kirkie-.
 • kirke-.
 • kerke-. -wäriende. -wärende. -werende. -verinde. -wärens Stock Skb 171 (1521-22). wärindh StÄmb 179 (1513). - werend ib 182 (1504). -nerend ib 200 (1521), Stock Skb 201 (1522-23). -werindh StÄmb 199 (1520).
 • -weren Stock Skb 228 (1524-25), 2560 (1525-26). -ueren ib 229 (1524-1525)),
 • *kirkio värie
 • kirkia- StÄmb 71 (1461) ; STb 4: 94 (1505). kirka.- StÄmb 75 (1463).
 • kirke- ib 82 (1467) , 86 (1469). kirki- ib 77 (1464). kyrke -ib 79 (1465). -wäria ib 89 (1471). -wärio STb 2: 195 (1487). pl. -wärie ATb 3: 2 (1493) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back