Kirsebär

Old Swedish Dictionary - kirsebär

Meaning of Old Swedish word "kirsebär" (or kirsebær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kirsebär (kirsebær)
körsbär. ther wäxer i swa marhg GOdh frwkt som frwr haffwa aff badhe smak ok lwkt som är äple päror oc kirsebär RK 1: (Albr) s. 207. " onth är äta kirsebär mz herra barnom" GO 375. cerusa kyrsebär LB 5: 82. ib 7: 67, 181, 250.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kirsebär may have also been written as kirsebær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kyrsebär.
  • kyrsaber LB 7: 181, 250.
  • körsabär ib 67 ),
  • kirsebära kadha
  • kirsebära kiärne
  • kyrsebära kärne )
  • kirsebära qvadha
  • kirzabära qwäda )
  • kirsebärs kiärne
  • kyrsobärs kärne )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᛋᚽᛒᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back