Kista

Old Swedish Dictionary - kista

Meaning of Old Swedish word "kista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kista Old Swedish word can mean:

kista
L.
kista
1) kista. lthenne räkenskaper scal j kirkione kistho gömas Gummerus Syn-stat 42 (1425, vidim. fr. l1410). 2) fängele, häke. een mektoger konunger opbygde han sik. .. ena probe eller kistho thz är thenä verldena SvKyrkobr (Lucid B) 128. ib 180. " ena gatwbodh i eneköpine östan torget rätt östan fra kystone liggiandes" SJ 2: 92 (1482). ATb 3: 137 (1503).
kista
3) kista (för fångande av fisk). til ath taka fiska ärw mangskona konsther oc snille som är mädh. .. myärda lana kisthor PMSkr 364. - Jfr afats-, ben., brödh-, dara-, kalk-, kämmeära-, pänninga-, skut-kista.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kistha.
  • kysta )
  • *kisto dränger ,
  • *kisto makare (kistemaker),
  • *kisto slädhi
  • kysta slee )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back