Kiurtil

Old Swedish Dictionary - kiurtil

Meaning of Old Swedish word "kiurtil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kiurtil
kjortel, lifrock (hörande till så väl mans- som qvinnodrägten). vare fru kiurtel Bu 16. " johannes fik ar[i]stodemo sin kiurtel (tunicam)" ib 155. hans KLädhe (var) en kiurtäl ok een enbyrdh kapa älla mantul Bil 947. vföre sik hon ellir han aff sinom ytra KLädhom oc stande j hwita kiortelenom oc confessor lägge ofuir honom graa kiortelin VKR 23. gifuer jak. . herra clawsse sacriste min rödha kiwrtil fodhradhan medh mardhskinnom SD NS 1: 514 (1405). thu (KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta) hafdhe för säRK ok kiortil (tunicam) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 19. sa jak ena fäghirsta jomfru. .. fördha j huitom mantol ok KLenan kiortil ginum hulkin jak saa skärlica hänna jomfrulica licamma ib 3: 279. " kiortilin hulkin som fordhom rakto til fotanna forma nw näplica at hölia knän" ib 2: 70. at haua panzara oc annor vakn vnDir sinom kiortlom ib. han sade sig haffwa herbärgiat v (5) stocholms KLemning. 1860. SFSS.">Borgara. . oc i blandh them wqr en medh en grön sidh kiortell BSH 5: 214 (1507). " myne kaper kiortlar oc annar gangh cläde" FH 3: 65 (1445, Henrik Makerlands testamente). giwer jak. .. her synmoni nicolai en brunan kiortil aff yperst ib. " myn bruna kiortil met räffskins benlingha giwer jak her tordh ib. gifuer iak her niels j nosis min swqrta kiortil foodrat met maardh" ib 6: 21 (1449). Bil 633, 723, 801, 834. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 240. KL 159. MB 1: 231, 232. KLemming. 1844.">Fl 1330, 1303. RK 1: 196, 3848. VKR 11, 12. Di 49, 243. Jfr hermelins-, manna-, nat-, qvinno-, reghlo-, skin-, stafkarls-, unDir-kiurtil.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kiurtel.
 • kiurtäl.
 • kortil Bil 834 ; Bir 1: 19, 3: 279; RK 1: 196, 3848 ; Fl 1300, 1303 ; FH 3: 65 (1445), 6: 21 (1449); VKR 11.
 • kiortill Di 49.
 • kortiil BSH 5: 34 (1505).
 • kiortel MB 1: 231.
 • kiortell BSH 5: 214 (1507).
 • kiurtilin Bo 240.
 • kiurtelin VKR 12.
 • kortilin Bir 2: 70.
 • kiortelin MB 1: 222 ; VKR 12, 23 kiortelen MB 1: 232.
 • kiurtle Bil 723.
 • kiurtzle ib 801.
 • kiortelenom MB 1: 232 ; VKR 11, 23.
 • kiortelenom Bil 834. pl.
 • kiurtlar: -ä KL 159.
 • kiortlar FH 3: 65 (1445); skinkiortla VKR 12.
 • cwrtlar: cwrtla Di 243.
 • kiortlom Bir 2: 70),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚢᚱᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back