Kiurtil

Old Swedish Dictionary - kiurtil

Meaning of Old Swedish word "kiurtil" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
 • kywrthil MP 5: 171.
 • kiortil SD NS 3: 536 (1420).
 • kiortildh Mecht 35. kiörtil(l) ATb 1: 62 (1456) ; STb 5: 342 (1521, Kop). kyörtil ATb 1: 62 (1456). kirtell STb 5: 342 (1521, Kop). kortil HLG 3: 66 (1522). kortill JTb 99 (1514).
 • korthel STb 5: 44 (1515). med art. ki[o)rtilen Mecht 183.
 • kyörtillin ATb 1: 62 (1456). dat. kiortzle RP 1: 336 (1382).
 • kyurtzla MP 5: 171.
 • kiorzla ATb 1: 203 (1464).
 • kiorsla ib 52 (1456). kiortilar HLG 3: 18 (1552)),. . kjortel, livrock (hörande till såväl mans- som kvinnodräkt). skattado the en grönan kyöril for !UDDA_TECKEN? mark ATb 1: 62 (1456). " thär äpther sythis härran jhesus. .. haffwande kiortildh aff grönum oc hwitthem lith Mech 35. swasom ki[o] rtilen är näst kroppenom" ib 183. haar som haffwir twa kyurtxzla, han skal giffwa andrum kywrthil, som jnghin haffuir MP 5: 171 .-_fr barna-, biläte-, dokkers-, floghel-, gyllenstykkes-, kädhis-, lin-, loskins-, mardhskins-, qvinnoridh-, räfskins-, sarduks-, sidh-, skin-kiurtil.
 • *kiurtla klädhe
 • kiortlä kläde )
 • *kiurtla knöpe
 • kiorzla- )
 • *kiurtla knöper , m. späne, knapp el. ldyl. ltill en kjortel. ATb 1: 209 (1465). Jfr kiurtilknöpe.
 • *kiurtla skal
 • kiortla-.
 • kiortzsla-.
 • -skaal )
 • *kiurtla spänne
 • *kiurtla ärm
 • kortle erm )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚢᚱᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back