Kivo näb

Old Swedish Dictionary - kivo näb

Meaning of Old Swedish word "kivo näb" (or kivo næb) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kivo näb (kivo næb)
ett slags skansvrk af trä som af de försvarande uppfördes till ytterligare skydd utanför hufvudfästningen. gawgnelikith är ath capithenaren gangher wth wmkringh stadhen äller slottith. .. beskodhandis. .. hwar fiendana kwnna haffwa tillfälle göra skadha mz bysso skoth, äller stegha, oc ther byggis j moth kiffwo näbba, jordkwpor, bolwärke, kärffwa, torn mz androm bygningom PM 4. " brendhä op kiffwenäbbeth" HSH 20: 124 (1507). " som skulle haffue brutit op the kiffuinebber som han oppa alle sider om slottit hade bygt emot mich och sweriges almwge" ib 24: 85 (1516). haffwe. .. thee pa slotteth intageth allt then wed och kyffwenäbber wtan slotteth waare ther nest om kring BSH 5: 139 (1507). oss hopis, ad then kiffue neeb skall fornimme tidene ib 154 (1507). engin vedhen är her inkomen eller tymber, ey heller nogen blockhwss eller andre kiffwanebber opbygdhe ib 237 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kivo näb may have also been written as kivo næb

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiffuinebb (frf. vokal i änd.). kiffue neeb. kiffwanebb (frv. vokal i änd.). kyffwenäbb (frf. vokal i änd.). pl. -ar. -er),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚠᚮ:ᚿᛅᛒ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back