Kivo näb

Old Swedish Dictionary - kivo näb

Meaning of Old Swedish word "kivo näb" (or kivo næb) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kivo näb (kivo næb)
och n. ett slags skansverk av trä utanför huvudfästningen. Se A. Schück, Arkel. stdier tillägn H. K. H Kronprins Gustaf Adolf s2132 ff. tymbermennennene, som hugge kiffueneben op i watnid pa heleansholmen Stock Skb 123 (1520). - om anordning på el. lvid fartyg. först oc främst skickade grecana hwndrade skip. .. som väl forbygda waro mz skermar oc kiffwa näbbar, the skulle löpa främst for allan hopen Troj 106.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kivo näb may have also been written as kivo næb

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kiffue-.
  • kiffwa-.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚠᚮ:ᚿᛅᛒ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back