Kla

Old Swedish Dictionary - kla

Meaning of Old Swedish word "kla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kla Old Swedish word can mean:

kla
1) gnugga, riva. Prosadikter (Sju vise m) 122. " mz andre handinne klo han swinith swa länge at thz sompnade" ib 123. ib (sju vise m C) 237. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 292. " j thet samma hon henne twagh ok rychtade j baSTuen ok klogh henne pa sin rög STb 2: 236 (1487). "Hel män 225. STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 224. när the (ɔ: fåren) börya klaa sigh mädh hornommen ib 239.
kla
3) med besvär skaffa, skrapa ihop. then förSTe ssom inthett annet achter. vthen huru han kan meSTe penin- gerne klå STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 681. (avskr.).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klaa.
  • klo Prosadikter (Sju vise m) 123.
  • klogh STb 2: 236 (1487).
  • clade Prosadikter (Sju vise m B) 184. Jfr E. Lidén, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. S: 137),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back