Klädha

Old Swedish Dictionary - klädha

Meaning of Old Swedish word "klädha" (or klædha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klädha Old Swedish word can mean:

klädha (klædha)
med ack. och prep. mädh med följ. subST. Se Sdw 2: 12350. - kläda, överdraga. med ack. jtem bör honum (ɔ: klickaen) oc klädha ok affklädha högha altaret Å 59. - pass. tornen hwilken ware så hög at the kläddes oc skiwltes aff skymen Troj 29. - betäcka, bekläda. i uttr. klädha STäghl, bli STeglad. han skulle haffua sakt, at skulle han klede iiij STegel, the skulle icke en thaa jn ghangha j genom hans lassa eller dörer STb 3: 313 (1496).
klädha (klædha)
2) kläda förse med kläder, giva kläder åt. sic enim dictum eST regi chriSTophero: swrike skal edher födha: norike skal edhr klädha; medh danmarck skole j STridha Scr. rer. svec. II 1: 130. 3) kläda, anSTå. deceo. .. höffuas ok wäl kläda GU C 20 s. 166.
klädha (klædha)
5) med objektväxling: anbringa (klädesplagg). med ack. och prep. pa och följ. subST. then som klädher then (ɔ: kläder doppade i vatten md "sal armonicum") pa segh bliffwr STrax sywker PMSkr 437. - bildl. utgöra måltavla för. nar iak STodh bwnden widh STudhena thär klädde iak for tik oc anamada j mik alla thina owina skot oc pila Mech5 258.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klädha may have also been written as klædha

Part of speech: vb

Additional information: v. . 1) kläda, bekläda, smycka. med ack. och prep. mädh med följ. subst. lianna natur är swa skipat, at thwem sinom m arith, thz ä mz thwenne blomstir, lklädhir (estiant) hop sin bood SpV 24 . kläda, pryda. bildl. lmed ack. mädhan iak thänna rensilse ekte widhertorffte klädde (excornait) thän kirkkogangen mina hälaghet Mecht 170 .

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kläda.
  • klede Stb 3: 313 (14696). pres. jfr -ir. impf. klädde. part. pret. klädher GU C 20 s 111),
  • klädha sik , käda sig; hålla sig med kläder. Se Sdw 2: 1250.
  • *klädha kringum , svepa omkring. circunamictus. .. kädher kringhom ex omni parts GU C 20 s. 111. - Jfr afklädha, ävesom grön-, in-, svartklädder.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Scr. rer. svec.
Scriptores rerum svecicarum medii aevi. 1818 o. följ.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back