Klädhning

Old Swedish Dictionary - klädhning

Meaning of Old Swedish word "klädhning" (or klædhning) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klädhning (klædhning)
klädning, klädnad. - klädesutruSTning, kläder. Skotteb 390 (1463-64, Kämn).. .. wille thom. .. aname haffue och besörgie tiil thera welfordran medh mat och ööll och kledningh wtan huserwmaet STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 279 (1495). STb 5: 28 (1514) STock Sk 161 (1520).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klädhning may have also been written as klædhning

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kläd-.
  • kled-. Se Sdw 2: 1250),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚦᚼᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back