Klaghamal

Old Swedish Dictionary - klaghamal

Meaning of Old Swedish word "klaghamal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klaghamal
2) klagomål, anklagelse, käromål. jönis ... sporde mäSTar sigga at ... än han hade nagwr klaghamal til then mannin här STar ATb 1: 142 (1461). ib 206 (1465). andirs raulson STodh fullelegha til om klaghamalen om sina oxa ib 333 (1470). " hade han hugit marcus gilswen swa ner axlen aff, ther med en drager och flere klagemall, som han hade giort alt oerlige STb 5: 66 (1515). "ib 254 (1519).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klaga-.
  • klage-.
  • -mall )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚼᛆᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back