Klaghamal

Old Swedish Dictionary - klaghamal

Meaning of Old Swedish word "klaghamal" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klaghamal Old Swedish word can mean:

klaghamal
1) klagan, knot, klagande el. knotande ord. hwii öker thu tha thin klaghamal, SOm tik nakot nyth oc ohörlikit hänt haffdhe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 121. ib 145.
klaghamal
2) klagomål, anklagelse, käromål. han hörde. .. klagha maal om sina söner LfK 147. " samtykkiandis hans falska klagamaal" MB 2: 322. " kom ber ther klagamal vtjnnan pa nokrom broder" SO 82. ib 83, 113, 114, 206. " SOm klagamaal haffuer til nagan vtj eMBetet fore gieldh" ib 115.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -maal.
  • klagamaall SO 113 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚼᛆᛘᛆᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back