Klaghan

Old Swedish Dictionary - klaghan

Meaning of Old Swedish word "klaghan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klaghan
2) klagomål, anklagelse, käromål. iak oc mine arffua skulum STa alla fara om alla the klaghan ok akäro, som noghor aff minne äller thera släkt gör SD NS 3: 373 (1418, äldre avskr.). ATb 1: 206 (1465). med prep. til. hinrik gulsmidh sakir iij mark för thet han ekke fulfolde sin klaghan til matis gulsmidh ATb 1: 270 (1467). med prep. pa. ... fore han ey folfolgde sina klaga (för klagan?) pa fangan han jnsatte i siszkabwrit STb 3: 19 (1492). Jfr forklaghan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klagan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back