Klaghan

Old Swedish Dictionary - klaghan

Meaning of Old Swedish word "klaghan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klaghan Old Swedish word can mean:

klaghan
1) klagan. " STröm. 1868--70.">Su 116. "STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 183.
klaghan
2) klagomål, anklagelse. " ST 338. mz käromaal oc klagan" STröm. 1868--70.">Su 354. " käre sin klagan" STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGGK 104.
klaghan
3) rätt till klagan, rätt att väcka anspråk. ath wi. .. skelo til förnempde landh alrik här epther haffwa nakon klakan heller tiltal SD 5: 230 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). - Jfr naklaghan.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • klakan )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back