Kläkkia

Old Swedish Dictionary - kläkkia

Meaning of Old Swedish word "kläkkia" (or klækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kläkkia (klækkia)
förslå, räcka till. the fortärde there spisning mädhan hon räkte tha hon thöm ey lenger kläkte til konungin the tha ganga RK 2: 429. " huat som öled ther ey klachte wäter thom tess bäther ragte" ib 9241. thöm klecker icke litith BSH 5: 252 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kläkkia may have also been written as klækkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klecker BSH 5: 252 (1508). impf. kläkte RK 2: 429.
  • klachte ib 9241 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back