Klämma

Old Swedish Dictionary - klämma

Meaning of Old Swedish word "klämma" (or klæmma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klämma (klæmma)
|Fdan. klemme] stort sigill. lathe wij alle weterlighä hengiä rigisins klämmä med nokrä vore jnsigle och secrete paa allis voris vegnä nedhen vedh thette breff HSH 19: 55 (1505). ib 110 (1505) , 113 (1505), 120, (1506), 131 (1506). wndher rikesens klämma BSH 5: 360 (1509).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klämma may have also been written as klæmma

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back