Klämma

Old Swedish Dictionary - klämma

Meaning of Old Swedish word "klämma" (or klæmma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klämma (klæmma)
1) redskap varmed man trycker; STort sigill. Spegel Skrbev 65 (1481). haffue wij witterliga hent sweriges clemma och alless wara secretis och jncigle medh STockholms STadh jncigle nedan fore tette. .. wort apne breff STb 3: 345 (1498). SToria. 1816 ff.">HSH 13: 128 (1525, Brask). 2) klämma, betryck, trångmål. Se Sdw 2: 1250.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klämma may have also been written as klæmma

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • clemma )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Spegel Skrbev
Skriftelige bevis hörande till svenska kyrckiohistorien eller biskops chrönikan [af Haqvin Spegel]. Ups. 1716.
➞ See all works cited in the dictionary

Back