Klämta

Old Swedish Dictionary - klämta

Meaning of Old Swedish word "klämta" (or klæmta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klämta (klæmta)
klämta. " äptir thet at klemptath är marie clokko" VKR 15. " genstan klämptat är til aue maria" Bir 5: 37. Jfr kläpta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so klämta may have also been written as klæmta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klämpta.
  • klempta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛅᛘᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back